Hakkımızda

Hakkımızda

Odamız Hakkında Genel ve Kısa Bilgi

 Esnaf ve sanatkarlar odalarının kurulabilmesi için oda kurulmak istenen yerde çalışmakta olan sanat,hizmet ve meslek sahipleri ile esnaftan en az 500 kişinin isteği ve bakanlık izni ile kurulurlar. Odaların kurulabilmesi için en önemli etken olan “Esnaf” nedir? Amaçları nelerdir?Esnaf; 

  • Geliri sermayesinden çok emeğe dayanan Tacir sıfatı kazanacak kadar sermayesi olmayan ancak geçimini sağlayacak kadar kazancı olan ve bağımsız olarak çalışan kişiye denir.Hedeflerimiz;
  • Devletten bağımsız bir varlığı olan grup üyelerinden çoğunun özgürce benimsediği bir amacı yada ortak bir çıkarı gerçekleştirmek
  • Esnaf ve Sanat sahipleriyle bunların yanlarında çalışanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak
  •  Mesleki faaliyetleri kolaylaştırmak
  •  Mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak
  •  Meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak